GKP FB 群組現巳公開開放r
返回列表 發帖

Mega Size Model Unicorn Gundam (Destroy Mode) (1/48)

本帖最後由 Foxtrotok 於 2017-9-11 12:22 編輯
) N! u8 o. U& o- N: K# m
7 q& z) ?2 I5 A* c" d

超巨大人體殘肢,用膠袋打包交貨!哈、哈!第四次整Mega Size 既野,我砌過Mega Size 1/48兩次RX-78,紅渣一次。Mega Size 最大賣點是大件夾抵食,可惜分色不多、刻線不足,D水貼也十分流!今次的Mega Size Unicorn 我就多分色,間得整隻機體層次豐富D,用了白、淺暖灰、暖灰、中灰、冷灰做了主機體的Tone,多噴金屬色既部件。以膠紙遮蓋噴色,用了两巻,遮到發癲!透明部件我在内胆反噴銀色,用以彌補Mega Size 不能著燈的不足,使透明甲光多一點。最後勁温水貼,令大件機體睇落無甘吉同單調,完!

IMG_5545.jpg
IMG_5566.jpg
IMG_5572.jpg
IMG_5586.jpg
IMG_5587.jpg
IMG_5594.jpg
IMG_5605.jpg
IMG_5616.jpg
IMG_5641.jpg
IMG_5648.jpg
IMG_5665.jpg
IMG_5672.jpg
IMG_5678.jpg
IMG_5692.jpg
IMG_5693.jpg
IMG_5707.jpg
new grid639.jpg
new grid640.jpg
new grid641.jpg
new grid642.jpg
new grid643.jpg
new grid644.jpg
new grid645.jpg
new grid646.jpg

超巨大人體殘肢,用膠袋打包交貨!哈、哈!第四次整Mega Size 既野,我砌過Mega Size 1/48兩次RX-78,紅渣 ...
1 X% c- _( P$ W- T8 P# t( N$ K1 wFoxtrotok 發表於 2017-9-11 12:04
$ l; A1 f3 p: n" B

2 i3 N( q7 p: M& v! j 大獨角獸!正!
0 Y  Y) O& G9 C7 T. H   

TOP

返回列表