GKP FB 群組現巳公開開放r
返回列表 發帖

MSN-04 Sazabi Ver.Ka (MG)+RESIN CONVERSION KIT

今次係無限維度叉鴨比改件,做呢隻野可謂一波三折,不是
4 a8 ?3 B5 o" H" I- o6 d' K這份件對我有乜野難度,而係在過程中碰巧在本人週期性黑" M8 e- V9 i3 m9 \  O1 D$ L" D
氣來襲,首先壞抽氣箱,然後壞噴筆,最恐怖是再者買返氣
* ?7 r" u4 N1 j* z9 D: x! R箱後噴噴下,爆破巨響,我以為乜野恐襲,個氣泵個氣缸爆2 j8 I7 Q- J7 |$ i" d4 E3 b' q
左。吓到我死。因此作品到現在才完成!回説作品,這個改  y5 ]1 C: K- f6 B2 P7 Q7 n
件好多位改得好正,但份件好多位就好單簿要補強加固。腰1 j/ r8 q. J1 K6 S+ s
間下陰部份不岩位套不入原骨架,要調整。用色方面、紅色' R+ ~* D7 |6 F$ u
系用了四個Tone,個两枝排氣管及武器也分了幾個To! N1 e4 h6 q. k3 }3 v# S
ne去做,完!
0 k( t2 J5 O+ ?7 h& ^. {* _
; x3 a; V) n0 R
4 @( {( n* j' ~% a4 \

IMG_8846.jpg
IMG_8848.jpg
IMG_8860.jpg
IMG_8867.jpg
IMG_8878.jpg
IMG_8883.jpg
IMG_8889.jpg
IMG_8896.jpg
IMG_8900.jpg
IMG_8910.jpg
IMG_8918.jpg
IMG_8937.jpg
IMG_8941.jpg
IMG_8944.jpg
IMG_8966.jpg
IMG_8967.jpg
IMG_8969.jpg
IMG_8970.jpg
IMG_8976.jpg
IMG_8978.jpg
IMG_8984.jpg
IMG_8986.jpg
new grid664.jpg
new grid665.jpg
new grid666.jpg
new grid667.jpg
new grid668.jpg
new grid671.jpg
new grid699.jpg

今次係無限維度叉鴨比改件,做呢隻野可謂一波三折,不是
+ Z& J% ?0 f* l8 p* i. }( a這份件對我有乜野難度,而係在過程中碰巧在本人週期 .../ J  {4 c9 d6 U: {
Foxtrotok 發表於 2017-11-1 11:30
' @" F5 O. W, W

* z  o0 ]8 B' n5 c) ? 韓式改件風!!!

TOP

返回列表