GKP FB 群組現巳公開開放r
返回列表 發帖

林浩己1/12 ,1/24 新作

本帖最後由 xog 於 2018-1-17 21:49 編輯
! {% G# k. r( o& O" ~& c
  j4 M5 r5 j/ T/ Lhttps://www.facebook.com/photo.p ... ;type=3&theater
; d) X( n" j2 P2 L. r

TOP

TOP

TOP

TOP

TOP

ZBrushでのデータ完成したので、1/12と1/24スケールで出力します。4 Z% N. A& h( S" ^; F2 @* X' u

TOP

揀客賣件,衰遏做雞揀客做@,@執笠縮鋪咎由自取

TOP

揀客賣件,衰遏做雞揀客做@,@執笠縮鋪咎由自取

TOP

揀客賣件,衰遏做雞揀客做@,@執笠縮鋪咎由自取

TOP

返回列表